Sposoby na zainteresowanie dzieci naturą

Regularne obcowanie dziecka z naturą jest niezwykle ważne. Obecnie dużym problemem jest uzależnienie dzieci od telewizorów, smartfonów, jak i komputerów. Warto przekierować zainteresowania dzieci na coś pożytecznego, i przede wszystkim naturalnego.

poznawanie przyrody

Kontakt z przyrodą jest ważny na każdym etapie życia człowieka, w szczególności w początkowych latach. Dzieci, które interesują się przyrodą, mają lepiej rozbudowaną osobowość, ich zainteresowania są zróżnicowane, a wrażliwość znacznie większa. Przyroda rozwija trzy podstawowe filary:

  • intelekt,
  • duszę,
  • ciało.

Czy tylko od rodziców zależy wpojenie w dziecko ekologicznych i naturalnych zasad? Nie. Również szkoła powinna przyczynić się to zainteresowania dzieci przyrodą. Program Lekcje z Natury powstał właśnie po to, aby dzieci mogły zainteresować się otaczającą je naturą, a także poznać przyrodę jeszcze lepiej.

Przedszkole uczy i bawi, czyli Lekcje z Natury rozwijają zainteresowania dziecka

Jaki jest najlepszy sposób, aby zainteresować dziecko konkretnym tematem? Oczywiście zabawa. Nauczyciele biorący udział w programie Lekcje z Natury otrzymali szereg propozycji zabaw, atrakcyjnych dla dzieci, a jednocześnie mających wymiar edukacyjny. Większość z zabaw skierowana została do dzieci przedszkolnych. Ich pełna lista znajduje się tutaj: http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/zadania?activitytype=preschool.

Zabawy, które zostały przygotowane z myślą o dzieciach uczęszczających do przedszkoli miały na celu zwiększenie ich zainteresowania przyrodą, jak i uwrażliwienie ich na tematykę natury. Jakiego typu były to zabawy?

  • Rysowanie naturalny faktur drzew.
  • Rozpoznawanie tropów zwierząt w parku oraz lesie.
  • Tworzenie lasu z kartonu. Dzieci będą miały okazję zaaranżować przestrzeń, posadzić drzewa, wykonać z papieru zwierzęta, jak i zbudować dla nich zbiorniki wodne, skały oraz inne przestrzenie.

Propozycji zabaw, które mają na celu zainteresowanie dzieci przyrodą jest bardzo dużo. Im bardziej rozbudowane i kreatywne będą to zabawy, tym lepiej.

wycieczka edukacyjna

Aktywny udział rodziców w edukacji ekologicznej dzieci

Zadaniem nauczyciela jest nie tylko prowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci, ale także przekonanie rodziców, że również powinni zabierać dzieci na naturalne wycieczki, pokazywać im ciekawe miejsca przyrodnicze. Zajęcia lekcyjne są zbyt krótkie, aby utrwalić w dzieciach dobre nawyki. Bardzo ważne jest, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w programie Lekcje z Natury. Przełoży się to na zwiększenie zainteresowania dzieci naturą.