Rola Parków Narodowych w edukacji

Gdzie przyroda w najpełniejszym wymiarze występuje w naturalnym środowisku? Oczywiście w Parkach Narodowych, które są chronione. O to, aby fauna i flora nie została naruszona dbają specjaliści z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. Dzieci warto zabierać do takich miejsc regularnie, a Parków Narodowych w Polsce nie brakuje. Pełną listę z rozlokowaniem na mapie znajdziesz tutaj: https://www.ekoportal.gov.pl/dane-o-srodowisku/polskie-parki-narodowe.

Park Narodowy

Dlaczego warto zabrać dzieci do Parku Narodowego?

  • Zobaczą rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
  • Jest to miejsce edukacyjne, w którym można przeprowadzić bardzo pouczającą i bogatą w merytoryczne informacje lekcje przyrody. Nauczyciel ma okazję pokazać dzieciom konkretne gatunki roślin, a przy odrobinie szczęścia także zwierząt.
  • Na terenie Parków Narodowych są tworzone ścieżki edukacyjne, pełne atrakcyjnych zadań zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Pozwala to na zapoznanie dzieci z konkretnymi zagadnieniami.
  • Dziecko nauczy się, że o przyrodę trzeba dbać i konieczna jest jej ochrona.
  • Parki Narodowe są idealnym miejscem do tego, aby pokazać dzieciom, czym jest różnorodność biologiczna, i w jaki sposób się przejawia.

Jak przygotować dzieci do wycieczki do Parku Narodowego?

W związku z tym, że Parki Narodowe są miejscami chronionymi, konieczne jest przygotowanie dzieci do wycieczki. Przede wszystkim, należy przekazać maluchom, jak powinny się zachowywać, czyli przede wszystkim cicho, aby nie zaburzać spokoju zwierząt. Konieczne jest także zaznaczenie, że nie należy zbaczać z wyznaczonych szlaków, ponieważ poza nimi rosną chronione gatunki roślin. Zapuszczając się w nieznane przez przypadek można by zdeptać bardzo ważna odmianę.

Dokładne zalecenia, jak powinniśmy zachowywać się w Parku Narodowym można znaleźć tutaj: https://www.gdos.gov.pl/co-wolno-a-czego-nie-wolno-w-parkach-narodowych.

Instrukcja przygotowania dzieci do wyjazdu do Parku Narodowego została przygotowana także w ramach programu Lekcje z Natury: http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/odkryj-parki-narodowe/edukacja-w-parkach-narodowych.