Ministerstwo Środowiska dba nie tylko o otaczającą nas naturę, ale także chce edukować społeczeństwo w zakresie ochrony środowiska. Jak wiadomo, czego Jaś się nauczy, Jan również będzie przestrzegał. Jest to bardzo prosta, ale niezwykle prawdziwa zasada. Dlatego właśnie powstał program dla nauczycieli Lekcje z Natury, który skierowany jest do dzieci przedszkolnych, jak i uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Program został tak skonstruowany, aby nauczyciel nie miał problemu z jego wdrożeniem wśród tak małych dzieci. Jest niezwykle przyjazny. Pozwala na prowadzenie lekcji zarówno w klasie, jak i w terenie.

Kampania „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej” początkiem programu Lekcje z Natury

Bezpłatny program dla nauczycieli, jakim są Lekcje z Natury powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wywodzi się z kampanii „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej”. Jej nadrzędnym celem jest edukowanie społeczeństwa, a w szczególności najmłodszych, jeżeli chodzi o to co najważniejsze, czyli naturę i jej wpływ na nasze życie.

Dodatkowym celem projektu jest także zwiększenie zaangażowania nauczycieli w prowadzenie ciekawych zajęć z zakresu różnorodności biologicznej. Otrzymują narzędzia oraz scenariusze lekcji, dzięki którym są w stanie przygotować interesujące dla uczniów zajęcia. To przekłada się na większe zainteresowanie dzieci przyrodą.

wzrastające rośliny

Trzeba pamiętać, że temat różnorodności biologicznej jest bliski każdemu człowiekowi. Nieświadomie spotykamy się z nim każdego dnia, zarówno podczas spacerów, jak i wyjazdów wakacyjnych. Nawet jeżeli tego pojęcia nie używamy, bo go po prostu nie znamy, dotyczy on środowiska naturalnego, a w szczególności roślin i zwierząt. Czym zatem jest różnorodność biologiczna? Jest to termin określający zjawisko, jakim jest zróżnicowanie życia na wszystkich poziomach, co dotyczy zarówno genów, gatunków, jak i całego ekosystemu. Zjawisko przejawia się przede wszystkim w występowaniu różnych gatunków zwierząt, jak i roślin. Osobom, które chciałyby dowiedzieć się więcej na ten temat polecamy ten artykuł: https://www.wygranaonline.com/roznorodnosc-biologiczna/ - opisano tam dość szczegółow czym jest różnorodność biologiczna.

Dzieci biorące udział w programie wraz ze swoimi nauczycielami, poznają charakterystyczne cechy fauny i flory, a także uczą się szacunku do przyrody. Kolejną nauką wynikającą z lekcji jest także tolerancja dla odmienności. Przedstawione zostaną dzieciom zdrowe nawyki związane z odżywianiem, jak i zasady, których powinien przestrzegać każdy konsument. Dzieci zostaną zachęcone do podejmowania aktywności w najbliższym otoczeniu, czyli np. dbanie o skwery miejskie, dokarmianie zwierząt, czy sprzątanie najbliższej okolicy.

Tematami poruszanymi podczas Lekcji z Naturą są m.in.:

  • Jak badać różnorodność w środowisku naturalnym?
  • Jakie ptaki żyją wokół nas?
  • Funkcjonowanie parków narodowych.
  • Zioła i rośliny, które spotykamy na co dzień zarówno w spiżarni, jak i w aptece.
  • Przyroda bez tajemnic.
nauczanie o przyrodzie

Korzyści dla nauczycieli wynikające z wzięcia udziału w programie Lekcje z Natury

Nauczyciel, który chce zainteresować swoich uczniów konkretnymi zagadnieniami, w tym przypadku przyrodniczymi, musi proponować ciekawe i interesujące zajęcia. Program podstawowy nie jest już wystarczający do rozwijania zainteresowań wśród najmłodszych dzieci. Lekcje z Natury wspomagają realizację standardowego programu, ale również stanowią wartość dodaną, w postaci zajęć terenowych, wycieczek, jak i wyzwań, którym dzieci muszą podołać.

Uczestnictwo w dodatkowych programach pozwala również na rozwijanie kompetencji zawodowych, jak i zdobywanie nowych umiejętności. Nauczyciel zyskuje narzędzia, które pozwalają mu prowadzić lekcje w sposób ciekawy i interaktywny. Nie ma problemów z zaangażowaniem uczniów, jak i zwiększeniem ich aktywności podczas zajęć.

Korzyści dla uczniów wynikające z wzięcia udziału w programie Lekcje z Natury

Każdy program dla nauczycieli, w tym Lekcje z Natury jest tworzony przede wszystkim z myślą o dzieciach. Musi być pod każdym względem dopracowany, w szczególności, jeżeli ma być wdrażany w gronie najmłodszych. Okazuje się, że są to najbardziej wymagający uczestnicy, ponieważ trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, aby zainteresować przedszkolaków, czy też dzieci dopiero rozpoczynające przygodę ze szkolnictwem, w klasach I-III.

Program Lekcje z Natury został skonstruowany w taki sposób, aby dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań, jak i uczenia się nowych rzeczy. Jego celem jest poszerzanie horyzontów, jak i dostarczanie niezbędnej wiedzy na temat otaczającej nas natury. Dziecko będzie w stanie dużo lepiej zrozumieć zależności we współczesnym świecie, a także będzie mogło zauważyć, w jaki sposób człowiek wpływa na naturę, zarówno pod kątem pozytywnym, jak i negatywnym.

Specjalnie z myślą o najmłodszych została utworzona strona internetowa http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/strona-glowna/strona-o-roznorodnosci-biologicznej-dla-dzieci, na której znajdują się gry i zabawy o różnorodności biologicznej. Przewodnikami po tej wyjątkowej witrynie są bardzo dobrze znane zwierzaki, czyli żaba, jeż, dżdżownica i mrówka. Opowiedzą dzieciom, jak działa natura.

Nie tylko program dla nauczycieli, ale również konkurs z ciekawymi nagrodami, czyli Lekcje z Natury przynoszą jeszcze więcej korzyści

W ramach programu Lekcje z Natury został zorganizowany konkurs, z pulą 500 nagród. Co można było wygrać? 100 tabletów, mikroskopy, gry planszowe, książki o tematyce przyrodniczej, a także szereg innych propozycji idealnych dla dzieci, jak i nauczycieli.

Uczestnictwo w konkursie nie wiązało się z komplikacjami, ponieważ wystarczyło zdobywać punkty za wykonanie konkretnych zadań, a następnie można było je wymieniać na nagrody. Zaangażowani w podejmowane działania musieli być zarówno nauczycieli, jak i uczniowie. Zadaniem nauczycieli było wdrożenie konkretnego scenariusza i jego zrealizowanie wraz z uczniami. Dzieci musiały natomiast wykazać się sporą aktywnością, aby program mógł zostać wykonany w prawidłowy i wartościowy sposób.

Po więcej informacji o programie Lekcje z Natury zapraszamy na oficjalną stronę tego programu, prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska: http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/.