Nauka w zakresie różnorodności biologicznej

ekosystem

Świadomość na temat różnorodności biologicznej z każdym rokiem maleje, a nie wzrasta. Dlatego właśnie w 2010 roku Ministerstwo Środowiska postanowiło przeprowadzić badania, które miały wykazać, czym jest to spowodowane. Ich wynik można sprawdzić tutaj http://bioroznorodnosc.pl/pl/artykuly/76-dlaczego-edukacja-na-temat-bioroznorodnosci-jest-taka-wazna. Od zawsze wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym będzie kiełkowała w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby edukować dzieci w zakresie różnorodności ekosystemów, gatunków i genów. Trzeba mieć świadomość, że utrata bioróżnorodności prowadzi do wymierania i zaburzania prawidłowego cyklu pracy całej Ziemi.

Jakie zagrożenia pojawiają się w zakresie różnorodności biologicznej?

Wymieranie gatunków jest zjawiskiem naturalnym, do którego cały świat, jak i cała Ziemia są przyzwyczajone. Jest to naturalna regulacja słabych punktów, które nie wnoszą nic dobrego do środowiska. Jednak, niepokojącym zjawiskiem jest masowe wymieranie gatunków, to zdarzyło się jak do tej pory jedynie sześć razy (i dobrze, że tylko tyle!). Niestety, do jednego z nich przyczynił się człowiek, który zanieczyścił środowisko i przekształcił je zgodnie ze swoimi potrzebami. W wyniku tych działań zginęło ponad 20 gatunków zwierząt oraz roślin. Z szacunkowych badań wynika, że w przeciągu najbliższych 30 lat z powierzchni Ziemi zniknie ponad 100 gatunków zaliczanych do fauny i flory.

Podane dane są niezwykle niepokojące, dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa, że poprzez nieodpowiedzialne działania mogą wyrządzić wielką szkodę planecie. Warto zacząć działania edukacyjne od najmłodszych dzieci, które mogą wpłynąć na rodziców i ich sposób zarządzania gospodarstwem domowym. Dzięki temu, że istnieją programy takie jak Lekcje z Natury, dzieci zdobywają wiedzę, którą następnie mogą zaszczepiać u innych członków swoich rodzin. Dziecku w końcu się nie odmawia.

Dlaczego ochrona różnorodności biologicznej jest tak ważna?

  • Mechanizmy działania żywej przyrody są dzięki temu na odpowiednim poziomie, a cały ekosystem może funkcjonować jak należy.
  • Zmiany środowiska są dużo mniejsze, a gatunki lepiej sobie z nimi radzą, gdy jest ich więcej i są bardziej różnorodne.
  • Przyszłe pokolenia mogą wiele zyskać na tym, że różnorodność biologiczna zostanie zachowana. Choć obecnie niektórych aspektów nie da się przewidzieć, prognozuje się, że różnorodność biologiczna ma ogromny wpływ na to, jak przyszłe pokolenia będą się rozwijały i czy będą miały szansę na przetrwanie.

Trzeba mieć świadomość, że wyginięcie choćby jednego gatunku jest nieodwracalną stratą i wielką porażką. Dobrze, że są osoby, dla których planeta nie jest obojętna i dbają o tworzenie programów mających na celu aktywizowanie dzieci i młodzieży, a także uświadamianie dorosłych, jak ważna jest różnorodność biologiczna.